Сontacts

Nizhny Novgorod Region Development Corporation

603000, Nizhny Novgorod Region,

Nizhny Novgorod, Alekseevskaya str., 13a

+7 (831) 469-03-60

krno@invest.kreml.nnov.ru

nn-invest.com

Government

of the Nizhny Novgorod Region

603082, Nizhny Novgorod Region,

Nizhny Novgorod, Kremlin, 1

+7 (831) 419-74-33

doc@gubernator.kreml.nnov.ru

government-nnov.ru/governor